Организационен комитет

 1. Г-н Пенчо Милков, кмет на Русе
 2. акад. Христо Белоев, д.т.н., ректор на Русенския университет.
 3. инж. Димитър Недев – зам.-кмет на Община Русе
 4. Г-н Енчо Енчев – зам.-кмет на Община Русе
 5. проф. Велизара Пeнчева, Русенски университет
 6. доц. Асен Асенов, Русенски университет
 7. Мария Цанкова, Асоциация на общините по река Дунав
 8. Г-н Ивайло Кадишев – Община Русе
 9. инж. Кремена Минева, началник на отдел Транспорт, Община Русе
 10. инж. Павлин Цонев, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав
 11. кап. Иван Иванов, Директор на “Речен надзор - Русе”, Морска администрация
 12. Директор на клон Русе, Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 13. Г-н Александър Георгиев, Общински транспорт Русе
 14. Г-н Станко Станков, Булмаркет ДМ ЕООД
 15. Г-н Анастас Колев, Експрес Сервиз ООД

Секретари на организационния комитет: проф. Велизара Пенчева, инж. Кремена Минева и Мария Цанкова.