Новини

Поздравление от министъра на Образованието и науката - г-н Николай Денков

Поздравление от президента на Република България - г-н Румен Радев

Получено е писмо от президента на Р. България, в което се изразява подкрепа за провеждането на събитието под неговия патронаж, както и е изразено становище за значими резултати от взаимната работа на наука, държавно и местно управление, НПО и бизнеса за развитие на Русе и региона.

Писмо от президента на Р. България