ДЕКАРБОНИЗИРАНЕТО НА ТРАНСПОРТА ЗА ГР. РУСЕ И РЕГИОНА В ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД - ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНОВАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА БЪДЕЩЕТО

Място на провеждане: Русенски университет, Канев център
Дати: 10 – 13 май 2022 г.
Организатори: Община Русе, Русенски университет, Асоциация на дунавските общини „Дунав“

Събитието се провежда по програма „Науката среща регионите“

Съпредседатели: г-н Пенчо Милков, Кмет на община Русе
Академик Христо Белоев, дтн, Ректор на Русенски университет

Основна цел: Разширяване на капацитет за разработване на политики в областта на транспорта и градското/пространственото планиране чрез тясно сътрудничество на властите, науката, бизнеса и гражданите за по-екологични и интелигентни градски и регионални транспортни системи.

Участници: Поканените участници са 120 политици и практици, учени и иноватори, предприемачи, бизнес асоциации и организации на гражданското общество в областта на транспорта, енергийните системи, градското и крайбрежното планиране, местното и регионално развитие, околната среда. Събитието е отворено за докторанти и студенти през всичките четири дни.

Специални гости:
Събитието се провежда под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев. Мария Габриел, европейски комисар по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта (очаква се потвърждение). Адина Йоана Валеан, европейски комисар по транспорта (очаква се потвърждение).

Работни групи:
РГ1 Градска мобилност;
РГ2 Транспорт по вътрешни водни пътища/пристанищни градове;
РГ3 Мултимодални системи;
РГ4 Алтернативен транспорт/горива;
РГ5 Образование в транспорта;
РГ6 Дигитализация в транспорта;
РГ7 Модели на партньорство;
РГ8 Регулаторни бариери и решения.

Официалните езици са английски и български. Осигурява се устен превод от български на английски и от английски на български.