Програма

Изтеглете Програма за събитието в pdf формат
Дата: 10.05.2022
Място: Зала Канев на Русенския университет „А. Кънчев“
Адрес: ул. Студентска 8, Русе
Събитието се провежда в хибриден формат (присъствено и online), линк за online участие: https://meet1.uni-ruse.bg/b/xx4-jze-ndw

Събитието се провежда под патронажа на Президента на Р. България-г-н Румен Радев

10 май 2022 година

13:30 - 14:30

Кафе за „Добре дошли“ и регистрация

14:30 - 15:30

ОТКРИВАЩО СЪБИТИЕ

Приветствия от: г-н Пенчо Милков, Кмет на Община Русе и акад. Христо Белоев, Ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“ г-н Румен Радев, Президент на Република България (видео приветствие)

г-жа Мария Габриел, член на Европейската комисия с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж (поканена като специален гост)

г-жа Адина Вълеан, член на Европейската комисия с ресор „Транспорт“ и член на Групата на Комисарите относно Европейската Зелена Сделка (поканена като специален гост)

16:00 - 18:00

ОТКРИВАЩА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Методът на Иновационния лагер

Декарбонизация на транспорта в дневния ред на власти, бизнес и публични иновативни, технологични и бизнес решения

Модератор: д-р Мария Цанкова, Асоциация на дунавските общини „Дунав“

18:30 - 20:30

Вечерна културна програма и коктейл
11 май 2022 година

08:00 - 9:00

Кафе за „Добре дошли“ и регистрация

09:00 - 09:30

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Видове транспорт, мултимодалност, иновативни решения

(Разпределяне по работни групи)

ТЕМАТИЧНИ ДЕБАТИ

Проучване на предизвикателствата и възможностите

Кафе пауза

09:30 - 12:00

РГ 1

Градска мобилност

РГ 5

Образование в транспорта

РГ 3

Мултимодални системи

РГ 4

Алтернативен транспорт

Заседателна зала
Ректорат

Линк за on line: https://meet1.uni-ruse.bg/b/2y7-zf9-6dt

Зала 1.322, Ректорат

Линк за on line: https://meet1.uni-ruse.bg/b/7y9-hmq-vpz

Зала 1, Канев център

Линк за on line: https://meet1.uni-ruse.bg/b/n6p-6cj-qdw

Зала 2, Канев център

Линк за on line: https://meet1.uni-ruse.bg/b/uee-rdy-ejw

12:00 - 13:30

Обяд

ТЕМАТИЧНИ ДЕБАТИ

Генериране на идеи и създаване на първоначални предложения

13:30 - 14:30

РГ 1

Градска мобилност

РГ 5

Образование в транспорта

РГ 3

Мултимодални системи

РГ 4

Алтернативен транспорт

14:30 - 16:30

Посещение в Музея на транспорта в Русе

ТЕМАТИЧНИ ДЕБАТИ

Обобщение на предложенията

16:30 - 17:30

РГ 1

Градска мобилност

РГ 5

Образование в транспорта

РГ 3

Мултимодални системи

РГ 4

Алтернативен транспорт

16:00 - 19:00

Работилница за идеи (Климатична фреска) с участие на два ученически отбора

17:30 - 18:30

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ПОСТЕРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Русенските проекти – водороден проект и градска железница, прототипи
12 май 2022 година

08:30 - 9:00

Кафе за „Добре дошли“ и регистрация

09:00 - 09:30

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Иновация и партньорство за декарбонизация на транспорта

ТЕМАТИЧНИ ДЕБАТИ

Проучване на предизвикателствата и възможностите

Кафе пауза

09:30 - 12:00

РГ 2

Транспорт по вътрешни водни пътища/ пристанищни градове

РГ 6

Дигитализация в транспорта

РГ 7

Модели на партньорство

РГ 8

Регулаторни бариери и решения

Заседателна зала, Ректорат

Линк за on line: https://meet1.uni-ruse.bg/b/2y7-zf9-6dt

Зала 1.322, Ректорат

Линк за on line: https://meet1.uni-ruse.bg/b/7y9-hmq-vpz

Зала 1, Канев център

Линк за on line: https://meet1.uni-ruse.bg/b/n6p-6cj-qdw

Зала 2, Канев център

Линк за on line: https://meet1.uni-ruse.bg/b/uee-rdy-ejw

12:00 - 13:30

Обяд

ТЕМАТИЧНИ ДЕБАТИ

Генериране на идеи и създаване на първоначални предложения

14:30 - 15:30

РГ 2

Транспорт по вътрешни водни пътища/ пристанищни градове

РГ 6

Дигитализация в транспорта

РГ 7

Модели на партньорство

РГ 8

Регулаторни бариери и решения

15:30 - 16:00

Кафе-пауза

16:00 - 17:30

ТЕМАТИЧНИ ДЕБАТИ

Обобщение на предложенията

РГ 2

Транспорт по вътрешни водни пътища/ пристанищни градове

РГ 6

Дигитализация в транспорта

РГ 7

Модели на партньорство

РГ 8

Регулаторни бариери и решения

17:30 - 18:30

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ПОСТЕРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Русенските проекти – водороден проект и градска железница, прототипи
13 май 2022 година

09:00 - 09:30

Кафе за „Добре дошли“ и регистрация, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Конферентен център „Канев“

09:30 - 10:30

Презентации на ученици от Pусенски училища и студенти от Русенския университет

10:30 - 12:00

ЗАКРИВАЩО СЪБИТИЕ

Заключителни бележки за предизвикателствата

12:00 - 12:20

Представяне на прототипите,
с които два студентски отбора ще участват международно състезание за енергийна ефективност в транспорта
и официалното им изпращане

12:20 - 13:00

Обяд

Отпътуване на участниците