Галерия

Работни групи

РГ1 Градска мобилност

РГ1 Градска мобилност

РГ1 Градска мобилност

РГ1 Градска мобилност

РГ1 Градска мобилност

РГ1 Градска мобилностРГ2 Транспорт по вътрешни водни пътища/пристанищни градове

РГ2 Транспорт по вътрешни водни пътища/пристанищни градове

РГ2 Транспорт по вътрешни водни пътища/пристанищни градове

РГ2 Транспорт по вътрешни водни пътища/пристанищни градове

РГ2 Транспорт по вътрешни водни пътища/пристанищни градовеРГ3 Мултимодални системи

РГ3 Мултимодални системи

РГ3 Мултимодални системи

РГ3 Мултимодални системи

РГ3 Мултимодални системиРГ4 Алтернативен транспорт/горива

РГ4 Алтернативен транспорт/горива

РГ4 Алтернативен транспорт/горива

РГ4 Алтернативен транспорт/горива

РГ4 Алтернативен транспорт/гориваРГ5 Образование в транспорта

РГ5 Образование в транспорта

РГ5 Образование в транспорта

РГ5 Образование в транспорта

РГ5 Образование в транспортаРГ6 Дигитализация в транспорта

РГ6 Дигитализация в транспорта

РГ6 Дигитализация в транспорта

РГ6 Дигитализация в транспорта

РГ6 Дигитализация в транспортаРГ7 Модели на партньорство

РГ7 Модели на партньорство

РГ7 Модели на партньорство

РГ7 Модели на партньорство

РГ7 Модели на партньорство

РГ7 Модели на партньорствоРГ8 Регулаторни бариери и решения

РГ8 Регулаторни бариери и решения

РГ8 Регулаторни бариери и решения

РГ8 Регулаторни бариери и решения

РГ8 Регулаторни бариери и решения